Ochrona prywatności oraz regulamin

Ochrona prywatności oraz regulamin usług

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Grupa Wydawnicza Pegaz wykorzystuje i przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych i określonych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą". Dane osobowe wykorzystywane i przetwarzane są przez Grupę Wydawniczą Pegaz , w szczególności zgodnie z art. 23 Ustawy, w prawnie usprawiedliwionym celu , do którego należy w szczególności:

- zbieranie , przygotowywanie i rozpowszechnianie wiadomości dotyczących podmiotów gospodarczych i działalności gospodarczej w Polsce i za granicą

- przetwarzanie danych z wykorzystaniem ogólnie dostępnych i własnych programów komputerowych, także jako usługi dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych

- opracowywanie, uaktualnianie i udostępnianie systemów i programów komputerowych oraz baz danych z informacjami o polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych w celu sprzedaży polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym

- tworzenie i udostępnianie programów komputerowych o różnym zastosowaniu naukowym i Technicznym

Odpowiedzialność

GW Pegaz nie ponosi odpowiedzialności za sposób użytkowania przekazanych danych , w tym także danych osobowych zawartych w swoich bazach danych.

GW Pegaz nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość danych zawartych w profilu danego podmiotu gospodarczego, w tym nie gwarantuje, że dostępne w bazach danych informacje są dokładne, pełne lub aktualne.

Ponadto GW Pegaz nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie swoich baz danych, w tym za naruszenie praw własności intelektualnych osób trzecich.

GW Pegaz nie opowiada ponadto za treść jakiejkolwiek informacji przesłanej przez klientów lub za treść informacji umieszczonej przez klienta w bazie danych lub przez osoby trzecie.

W żadnym z przypadków GW Pegaz nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody związane z wykorzystywaniem danych lub też odnoszeniem się do danych znalezionych w bazach Danych .

Regulamin usług

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o "Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych", wszelkie prawa Grupy Wydawniczej Pegaz do nazwy Grupy Wydawniczej Pegaz , a także: logo, znaków graficznych, identyfikatorów cyfrowych, aplikacji oraz wszelkich innych dokumentów publikowanych na stronie oraz produktach , są zastrzeżone i podlegają ochronie, nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Grupy Wydawniczej Pegaz udzielonej na piśmie, bądź bez podania źródła tych informacji. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym oraz zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych

Produkty

Produkty dostępne w sklepie http://www.bazydanych.eu są własnością Grupy Wydawniczej Pegaz. Produkty pogrupowane są w kategoriach. Nawigację pomiędzy kategoriami umożliwiają widoczne przyciski znajdujące się na pasku menu.

Aby zobaczyć szczegółowy opis każdego produktu wystarczy kliknąć tytuł produktu - wówczas otworzy się nowa strona, na której przedstawiony jest dokładny opis danego produktu wraz z jego cechami użytkowymi i ceną.

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową http://www.bazydanych.eu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę., poprzez akceptację zamówienia.

Zamówienie może być również przyjęte drogą faxem bądź w formie skanu.

Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek).

Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się przy pomocy płatnych przelewów w chwili autoryzacji płatności. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski, zamówienia zagraniczne w chwili obecnej nie są przyjmowane. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe.

Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

Wszelkie zamówienia budzące wątpliwości, z błędnie uzupełnionym formularzem, będą wymagały dodatkowego potwierdzenia.

Sklep bazydanych.eu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Ceny

Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

Ceny towarów podane w zamówieniu są cenami ostatecznymi obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia.

Zwroty

Jeśli towar nie był używany, nie jest zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar należy odesłać na swój koszt wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres naszej firmy.

Postanowienia końcowe

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony http://www.bazydanych.eu i związanych z nią podstron, wady sieci, korzystanie z nietypowego oprogramowania, błędy w wypełnianiu formularza zamówienia przez klienta).

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu "Bazydanych.eu "w związku z realizowanymi zamówieniami.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania i warunkach sprzedaży.

Nowe zasady obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie sklepu http://www.bazydanych.eu