Kontakt


Dane Firmy


Grupa Wydawnicza Pegaz  Sp. z o.o.
00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 31/35
KRS 0000534105, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
Telefon: + 48 22 300 88 83 Tel. kom. : +48 602 318 066
Infolinia czynna: poniedziałek – piątek  godz. 8.00-16.00
Fax : + 48 22 398 13 72
E-mail : gwpegaz@gwpegaz.pl
NIP : 527-272-63-57
REGON : 360324287
Konto bankowe : Idea Bank
Nr rach.: 12 1950 0001 2006 1812 6167 0002